Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 26

Pracovníci laboratoře se zabývají elektrochemickou přípravou křemíkových nanokrystalů (o průměru pouhých několika nanometrů) a experimentálním studiem jejich optických, zejména luminiscenčních vlastností. Kromě otázek týkajících se pochopení příslušných fyzikálních dějů v nanočásticích je důležitou aplikační motivací tohoto výzkumu také možnost použít tyto nanokrystaly v nových zdrojích optického záření pro tak zvanou křemíkovou nanofotoniku.

  Celý text »

Hlavním zaměřením laboratoře je plazmochemická příprava nanostruktur a tenkých vrstev na bázi Si, zejména mikro- a nano-krystalického křemíku (μc-Si:H, nc-Si:H). Pro optimalizaci vlastností je nezbytná komplexní charakterizace jejich vlastností na makroskopické i nano-úrovni pomocí kombinovaných měření AFM. Významným cílem je využití těchto materiálů pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie.
  Celý text »

Výzkumným záměrem skupiny je charakterizace, modifikace a modelování atomární a elektronové struktury povrchů a nanostruktur. Hlavním cílem je hlubší pochopení procesů vedoucích k formování nanostrukur na povchu pevných látek a studium jejich mechanických a elektronických vlastností. Tyto poznatky hrají významnou roli při návrhu a optimalizaci nových zařízení pro nano-elektroniku.   Celý text »

Výzkumnou náplní skupiny je vytváření a optimalizace rozhraní a nanostruktur na základě tenkých vrstev polovodičových materiálů (zejména křemíku a diamantu), organických molekul (např. organických barviv nebo molekul DNA) a lidských buněk. Klíčové je jejich spojování do hybridních nanosystémů s kontrolou růstu, orientace a umístění pomocí fyzikálně-chemických parametrů, a následně charakterizace jejich funkčnosti z hlediska cílových aplikací v elektronice, optice, zdravotnictví, životním prostředí, bezpečnosti a dalších oborech.
  Celý text »