Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 22

Řešen v mezinarodní spolupráci více než 170 pracovišť v rámci CERN. Účast ČR je finančně podporována MŠMT ČR.

Experiment ATLAS v Evropském středisku fyziky částic CERN představuje unikátní experimentální zařízení určené ke hledání nové fyziky sahající za hranice současného Standardního modelu elementárních částic. Tato aparatura pracuje na urychlovači LHC, ve kterém se sráží dva protiběžné svazky protonů, jejichž energie dosahuje 6,5 TeV pro každý z protiběžných svazků. V r. 2008 byla dokončena kompletace detektoru ATLAS a první experimenty na LHC byly zahájeny koncem r. 2009. V roce 2012 experiment ATLAS spolu s experimentem CDF ohlásily objev nové částice, jejíž vlastnosti odpovídají dlouho hledanému Higgsovu bosonu. Domácí stránka projektu ve FZÚ je zde.

  Celý text »

NOvA je neutrinový experiment ve Fermilab, USA, který studuje neutrina; jejich oscilace, hierarchii hmot a narušení CP symetrie.

Neutrina - tyto všudypřítomné a přesto záhadné částice - prolétávají běžnou hmotou tak snadno, jako by tam téměř ani nebyla. Právě jejich neochota s čímkoli interagovat přiměla vědce postavit obří detektor o průřezu 16 x 16 m, délce 65 m a váze 14000 tun do cesty svazku neutrin generovaného v laboratoři Fermilab. Detektor je umístěn ve vzdálenosti 810 km od zdroje neutrinového svazku.  Celý text »

Vývoj detektorů představuje významnou aktivitu našeho oddělení. V posledním období jsme se podíleli mj. na vývoji:

  • radiačně odolných pixelových senzorů pro experiment ATLAS;
  • křemíkových padových detektorů pro elektromagnetický kalorimetr ECal projektu CALICE;
  • pixelových detektorů pro projekt MediPix.

Tyto naše výzkumné aktivity jsou podporovány EU projekty:

  • AIDAAdvanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators;
  • EUDETDetector R&D towards the International Linear Collider.
  Celý text »

Naše oddělení se v rámci mezinárodního projektu CALICE podílí na vývoji kalorimetrie pro budoucí experimenty ve fyzice částic. Jde o vývoj takové instrumentace kalorimetrů, která by umožňovala trasování částic uvnitř spršky částic, jejich identifikaci, přesnou lokalizaci, atp. Takováto koncepce kalorimetrie je v literatuře označována jako Particle Flow Algortithms.

Pražská skupina vyvinula v součinnosti s firmou ON Semiconductor křemíkové padové senzory pro SiW elektromagnetický kalorimetr. Tyto senzory byly v naší laboratoři testovány, instalovány do prototypu kalorimetru, který byl ozařován na urychlovačovývh svazcích v DESY, CERN a Fermilab. Intenzívně jsme se podíleli na vyhodnocení experimentálních měření na prototypech a stanovení směrů a priorit dalšího výzkumného programu.

  Celý text »

Detektory MediPix jsou spin off produktem vývoje křemíkových pixelových detektorů pro experimenty ve fyzice částic. Tyto detektory nacházejí uplatnění v rentgenografii biologických tkání, defektoskopii, nauce o materiálech atp.

Pro projekt MediPix jsme navrhli některé originální varianty senzorů, které byly vyrobeny ve firmě ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm.

  Celý text »

Cílem projektu RD50 v Evropském středisku fyziky částic CERN je vývoj radiačně odolných detektorů zejména pro potřeby experimentů na LHC a následně pak na SLHC . Pro naši laboratoř je účast v tomto projektu významnou podpůrnou aktivitou pro práci v experimentu ATLAS (viz také ATLAS-CZ).

  Celý text »

Spolupracujeme na experimentu D0 umístěném na urychlovači vstřícných svazků antiprotonů a protonů TEVATRON ve Fermiho národní laboratoři (FNAL, též Fermilab) v Batavii, Illinois, USA. Urychlovač ukončil svoji činnost v roce 2011. Fyzikální analýzy dat nabraných experimentem D0 však stále pokračují. Těžišťová energie srážek dosahovala 1,96TeV, což před spuštěním LHC činilo TEVATRON nejvýkonnějším urychlovačem.  Celý text »