Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 19

Řešitelé: Michal Dušek, Jan Rohlíček, Václav Petříček

Strukturní analýza práškových vzorků slouží ke stanovení atomární struktury u látek, jejichž monokrystaly se nedají připravit anebo je jejich příprava náročná.  Celý text »

Řešitelé: Karel Jurek, Markéta Jarošová, Ivo Drbohlav

Cílem tohoto výzkumného projektu, který je realizován ve spolupráci s Ústavem skla a keramiky VŠCHT, Praha, je systematické zkoumání vlivu elektronů injektovaných pod povrch silikátových skel ozářených elektronovým svazkem na stimulovanou difuzi alkalických i

Řešitelé: Celý text »

Řešitel: Igor Bartoš

Vlastnosti těchto krystalických materiálů, perspektivních pro spintroniku, připravovaných jako nanovrstvy nízkoteplotní molekulární epitaxí, jsou ovlivněny stavem jejich povrchů. Povrchově citlivé metody umožňují získat informace o krystalografii složitě rekonstruovaných povrchů a o jejich elektronové a magnetické struktuře.

Řešitel: Igor Bartoš

  Celý text »

Řešitelé: Ondřej Šipr, Pavel Machek

Tématika se soustřeďuje především na kvalitativní i kvantitativní porozumění vzájemné souvislosti mezi geometrickými a spektroskopickými vlastnostmi materiálů, zejména pak nanostruktur a shluků atomů.

Řešitelé: Ondřej Šipr, Pavel Machek

Tématika se soustřeď  Celý text »

Řešitel: Antonín Šimůnek

Tvrdost a pružnost materiálu jsou odlišné veličiny popisující vlastnosti pevné látky.  Celý text »

Řešitelé: Jan Dohnálek, Tomáš Kovaľ

Krystalografie proteinů se jako klíčová technika strukturní biologie zaměřuje na určování prostorové Krystalografie proteinů se jako klíčová technika strukturní biologie zaměřuje na určování prostorové struktury proteinů pomocí difrakce rentgenového záření na monokrystalech.  Celý text »

Řešitel: Jiří Hybler

OD struktury (zkratka ordered-disordered) jsou tvořeny vrstvami, odpovídajícími skutečným strukturním jednotkám, nebo pouze formálně vymezenými. Struktura je budována kladením těchto vrstev, podle pravidla, zvaného podmínka sousedství (vicinity condition), které reprezentuje soubor speciálních operací – posunů a/nebo rotací. Tato podmínka je nejednoznačná, to jest existuje více než jeden způsob, jak může být daná vrstva kladena na předcházející.  Celý text »

Řešitelé: Michal Dušek, Karla Fejfarová, Michaela Pojarová

Strukturní analýza monokrystalů je zaměřena především na výpočty atomárních struktur pro jiné výzkumné skupiny.  Celý text »

Řešitelé: Václav Petříček, Michal Dušek, Lukáš Palatinus, Karla Fejfarová

Oddělení strukturní analýzy si získalo světové renomé v oblasti řešení komplikovaných struktur, tedy struktur, které nelze vyřešit automatickými ne  Celý text »

Řešitel: Lukáš Palatinus

Obsah bude doplněn  Celý text »

Stránky