Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 17

Činnost oddělení je primárně zaměřena na vývoj, přípravu a charakterizaci strukturních kovových materiálů perspektivních pro moderní aplikace:

  • Objemové kovové materiály s ultrajemnozrnnou a nanokrystalickou strukturou, které vykazují mimořádné mechanické vlastnosti;
  • Intermetalické slitiny s vysokou pevností při zvýšených teplotách;
  • Inženýrství hranic zrn;
  • Orientované mono-, bi- a trikrystaly;
  • Strukturní analýza materiálů pomocí intenzivního rentgenového zdroje s rotující anodou.


  Celý text »