Nacházíte se

Výzkumná témata oddělení 16

Naším cílem je zajistit český podíl na návrhu, konstrukci, provozu a správě prestižního evropského a světového projektu moderní astročásticové fyziky CTA - Cherenkov Telescope Array. To zahrnuje i zapojení ČR do důležitých organizačních struktur, expertních panelů a vědeckých skupin. CTA, které představuje mezinárodní observatoř nové generace zaměřenou na detekci vysokoenergetických fotonů a patří na cestovní mapu ESFRI, objeví veliké množství dosud neznámých zdrojů vysokoenergetického gama záření a určí jejich charakteristiky.  Celý text »

Zařízení měří rozsáhlé atmosférické spršky kosmického záření, které vznikají jadernými interakcemi primárních kosmických částic s jádry některého plynu ve vzduchu. Aktivní účast na práci observatoře, která vznikla na základě spolupráce vědců ze 17 zemí a více než 50 institucí z celého světa, představuje těžiště vědecké pracovní náplně oddělení. Observatoř poprvé v historii kombinuje dvě detekční techniky - pole povrchových detektorů na rozloze více než 3000 km2 v argentinské pampě a fluorescenční teleskopy.  Celý text »

V rámci projektu LSST (Large Synoptic Survey Telescope) je konstruován největší přehlídkový dalekohled na světě. Dalekohled s průměrem primárního zrcadla 8,4 m, zorným polem 10 stupňů čtverečních a s 3,2 gigapixelovou CCD kamerou by měl být dokončen v roce 2015. S těmito parametry bude dalekohled schopen zmapovat celou oblohu za pouhé tři noci, během 10 let tedy pořídí snímek každého místa aspoň 300krát a vytvoří tak "film hlubokého vesmíru".  Celý text »

Teprve nedávno se podařilo ukázat, že při průchodu spršky kosmického záření atmosférou vzniká také elektromagnetické záření v oblasti gigahertzových vln, tedy v oblasti tzv. mikrovln. Jelikož určení intenzity mikrovlnné emise je netriviální a ovlivněné množstvím nejistot, je zatím otevřenou otázkou, zdali se dá tohoto jevu využít k detekci spršek kosmického záření podobně, jako tomu je případě fluorescenčního světla, které průchod spršky také provází.  Celý text »