Nacházíte se

Semináře a workshopy oddělení 19

Workshop / Pondělí, 02.12.2019 09:00 - Úterý, 03.12.2019 18:00

Tento workshop vysvětluje a demonstruje metodu elektronové difrakční tomografie. S využitím praktických příkladů předvádí celý proces počínající sběrem elektronových difrakčních dat a jejich zpracováním, pokračující řešení fázového problému a završený upřesněním krystalové struktury za využití kinematické nebo dynamické teorie.

Stránka workshopu
Stránka programu Jana2006
Ostatní workshopy tohoto typu

Více »