Nacházíte se

Pracovní skupiny oddělení 14

Technologická laboratoř MOVPE - z anglického Metal-Organic Vapour Phase Epitaxy

Technologická laboratoř MOVPE - růst AIIIBV polovodičových struktur zejména na bázi GaAs and GaSb epitaxí z organokovových sloučenin pomocí komerční MOVPE aparatury AIXTRON 200.

  Celý text »

Skupina optických vlastností je součástí oddělení polovodičů FZÚ AV ČR, v.v.i.

Základní směry výzkumu a Experimentální vybavení

  Celý text »

  1. Výzkumné programy skupiny
  2. Přístrojové vybavení a experimentální metodiky
  Celý text »

Tato skupina se zabývá teorií transportu a termodynamikou pevné fáze
  Celý text »