Nacházíte se

Hydrodynamické Brownovské motory

Mikropóry s periodicky proměnným průměrem mohou fungovat jako rohatka a usměrňovat proud částic rozptýlených v tekutině. Je-li tekutina s pomocí pumpičky poháněna střídavě jedním a druhým směrem, v průměru zůstává na místě. A přesto se částice, které se v ní vznášejí, pohybují v průměru jedním směrem, a to díky zrcadlově nesymetrickému profilu mikropóru. Tento jev byl již dříve pozorován experimentálně. V naší práci jsme vypočetli analyticky tok částic a ukázali jsme , že usměrnění pohybu částic je způsobeno souhrou inerciálních hydrodynamických efektů a Brownova pohybu částic. Průměrná rychlost velmi silně závisí na velikosti částic, což skýtá velké možnosti pro třídění částic o velikosti kolem jednoho mikronu i menších.
        
Levý panel: náčrt situace, kulová částice plovoucí v póru o proměnném průměru. Pravý panel: proudočáry popisující pohyb částic. Všimněte si "polovírů" poblíž stěny prubice. Ty jsou právě zodpovědné za efekt rohatky.
F. Slanina: Inertial hydrodynamic ratchet: Rectification of colloidal flow in tubes of variable diameter, Phys. Rev. E 94, 042610 (2016).