Nacházíte se

Makroskopické kvantové jevy silně korelovaných a neuspořádaných elektronů v pevných látkách

Mikroskopické vlastnosti pevných látek jsou za nízkých teplot většinou dány chováním valenčních elektronů. Chování elektronů na mikroskopických vzdálenostech se řídí zákony kvantové mechaniky, zatímco na velkých vzdálenostech je elektronový plyn dobře popsán klasickou termodynamikou. Dalekodosahová kvantová koherence indukovaná elektronovými korelacemi však může vést na makroskopicky pozorovatelné efekty a vznik makroskopický kvantových fází, jako jsou magnetismus a supravodivost. Snažíme se najít mikroskopický původ vybraných makroskopický kvantových jevů a kvantových fázových přechodů s cílem vypracovat jejich mikroskopický popis pomocí mnohočásticových Greenových funkcí, který by byl v souladu s makroskopickými omezeními plynoucími ze symetrie problému a zákonů zachování.
Řešitelé (abecedně): janisatfzu [dot] cz (Václav Janiš), kolorencatfzu [dot] cz (Jindřich Kolorenč), pokornyvatfzu [dot] cz (Vladislav Pokorný)
Reprezentativní publikace:
V. Janiš, A. Kauch, and V. Pokorný: Thermodynamically consistent description of criticality in models of correlated electrons, Phys. Rev. B 95, 045108 (2017).
V. Janiš and J. Kolorenč: Conserving approximations for response functions of the Fermi gas in a random potential, Eur. Phys. J. B 89, 170 (2016).