Nacházíte se

1st Joint Czech-Israeli Workshop Strong electron correlations in nano-materials for advanced energy applications

Workshop
Pondělí, 28.11.2016 - Čtvrtek, 01.12.2016

Místo: Na Slovance, přednáškový sál v přízemí
Jazyk: anglicky
Pořadatelé: Oddělení teorie kondenzovaných látek
Workshop je pracovním setkáním izraelských a českých badatelů v oblasti teoretického a experimentálního studia materiálových vlastností. Program je zaměřen zejména na základní aspekty fyzikálních jevů v nanosystémech se silnou elektron-elektronovou korelací v materiálech užívaných v klasické produkci elektrické energie i v jaderné energetice.

Organizován:
Oddělení teorie pevných látek, FZÚ AV ČR v.v.i.,
Department of Physics, Nuclear Research Center Negev, Beer-Sheva, Israel

Program workshopu: http://www.fzu.cz/~shick/CZ-IZ/index.htm

Jednání je volně přístupné všem zájemcům, registrace není vyžadována.