Nacházíte se

Dopředná fyzika - experiment ATLAS

Řešen v CERN, Ženeva s finanční podporou MŠMT ČR.
V rámci projektu se zabýváme přípravou a vývojem detektoru dopředných protonů pro experiment ATLAS. Prováděli jsme simulace průchodu dopředných protonů v magnetickém poli urychlovače LHC. Tyto simulace slouží jako podklad pro design detektoru a elektroniky triggeru. Zároveň se zabýváme návrhem fyzikálního programu pro takovýto detektor a to především myšlenkou využití LHC jako dvoufotonového urychlovače.

Významné publikace:

[1] O. Kepka, Ch. Royon: Anomalous WW gamma coupling in photon-induced processes using forward detectors at the LHC, Phys. Rev. D78:073005, 2008
[2] F. Chevallier, O. Kepka, C. Marquet, C. Royon: Gaps between jets at hadron colliders in the next-to-leading BFKL framework, Phys. Rev. D79:094019, 2009

Řešitelé:
Oldřich Kepka, Alexander Kupčo