Nacházíte se

3D kvark-gluonová struktura nukleonu

Teoretické studium a experimentální výzkum vnitřní struktury nukleonů vstupuje v současnosti do nové etapy. Více než čtyřicetiletá snaha o pochopení struktury nukleonů v jazyce elementárních konstituentů (partonů, neboli kvarků a gluonů) byla úspěšná. Byly získány významné poznatky v přiblížení „jednorozměrné“ partonové struktury, která odpovídá vzájemně „kolineárnímu“ pohybu všech partonů tvořících nukleon. Veličiny, které odpovídající informaci obsahují, jsou tzv. partonové distribuční funkce (PDFs). V posledních několika letech, díky výraznému pokroku v teorii, dochází k rozšíření tohoto zjednodušeného obrazu. V rámci tohoto rozšíření vystupují zcela nové pojmy jako “Generalized Parton Distributions” (GPDs) a “Transverse Momentum Dependent parton distributions” (TMDs). Pomocí těchto pojmů lze nově formulovat již dříve kladené otázky týkající se pohybu kvarků a gluonů uvnitř nukleonů, jejich orbitálního momentu a spinu, i jejich prostorového rozdělení. Současné experimenty i teoretický výzkum si kladou za cíl další, podstatně hlubší pochopení 3D struktury nukleonů. Naším snahou je se na výše nastíněném programu v rámci spolupráce dále podílet.

Publikace:

[1] Proton spin in leading order of the covariant approach, P.Zavada, Phys.Rev. D89 (2014) 1, 014012. DOI: 10.1103/PhysRevD.89.014012
[2] Kinematics of deep inelastic scattering in leading order of the covariant approach, P.Zavada, Phys.Rev. D85 (2012) 037501. DOI: 10.1103/PhysRevD.85.037501
[3] The relation between TMDs and PDFs in the covariant parton model approach. A.V. Efremov, P. Schweitzer, O.V. Teryaev, P. Zavada, . Phys.Rev. D83 (2011) 054025. DOI: 10.1103/PhysRevD.83.054025
[4] Generalized Cahn effect and parton 3D motion in covariant Approach. P. Zavada, Phys.Rev. D83 (2011) 014022. DOI: 10.1103/PhysRevD.83.014022
[5] Transverse momentum dependent distribution functions in a covariant parton model approach with quark orbital motion, A. V. Efremov, P. Schweitzer, O. V. Teryaev and P. Zavada, Phys. Rev. D 80, 014021 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevD.80.014021
[6] The pretzelosity distribution function and intrinsic motion of the constituents in nucleon. A. V. Efremov, P. Schweitzer, O. V. Teryaev and P. Zavada, AIP Conf. Proc. 1149, 547 (2009) [arXiv:0812.3246 [hep-ph]]. Presented at 18th International Spin Physics Symposium (SPIN 2008), Charlottesville, Virginia, 6-11 Oct 2008. DOI: 10.1063/1.3215708
[7] Parton distribution functions and quark orbital motion. P. Zavada, Eur. Phys. J. C 52, 121 (2007). DOI: 10.1140/epjc/s10052-007-0360-1
[8] Transversity and intrinsic motion of the constituents. A. V. Efremov, O. V. Teryaev and P. Zavada, Phys. Rev. D 70, 054018 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevD.70.054018
[9] Proton spin structure and valence quarks. P. Zavada, Phys. Rev. D 67, 014019 (2003). DOI: 10.1103/PhysRevD.67.014019
[10] Spin structure functions and intrinsic motion of the constituents . P. Zavada, Phys. Rev. D 65, 054040 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevD.65.054040
[11] Proton spin structure in the rest frame. P. Zavada, Phys. Rev. D 56, 5834 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevD.56.5834
[12] The structure functions and parton momenta distribution in the hadron rest system. P. Zavada, Rev. D 55, 4290 (1997) DOI: 10.1103/PhysRevD.55.4290.


Řešitel:
Petr Závada