Nacházíte se

Emise světla z křemíkových nanostruktur [I. Pelant]

Pracovníci laboratoře se zabývají elektrochemickou přípravou křemíkových nanokrystalů (o průměru pouhých několika nanometrů) a experimentálním studiem jejich optických, zejména luminiscenčních vlastností. Kromě otázek týkajících se pochopení příslušných fyzikálních dějů v nanočásticích je důležitou aplikační motivací tohoto výzkumu také možnost použít tyto nanokrystaly v nových zdrojích optického záření pro tak zvanou křemíkovou nanofotoniku.

Flourescence křemíkových nano-krystalů pod UV lampou www stránky: Nanocrystalline Silicon for Nanophotonics