Nacházíte se

Laboratoř fotoelektrické a optické spektroskopie (Z. Remeš, J. Holovský)

Experimentální vybavení:
  1. Aparatura CPM (constant photocurrent method) Měření spekter optické absorpce v amorfních, nanokrystalických a mikrokrystalických tenkých vrstvách polovodičů (a-Si, μc-Si pro sluneční články, ...)
  2. Dvě aparatury FTPS (Fourier transform photocurrent spectroscopy) Měření spekter fotoproudu a optické absorpce na tenkých polovodičových vrstvách, v širokém spektrálním oboru (UV-VIS-NIR), v rozsahu teplot 77-400 K. dynamický rozsah až 7 řádů. Aparatura umožňuje též měření DBP (dual beam photocurrent), amplitude modulated step scan Fourier Transform Photocurrent Spectroscopy, a standardní měření optických transmisních a reflexních spekter (UV-VIS-NIR-MIR), měření ATR, měření s integrační koulí, ...)
  3. Aparatura PDS (photothermal deflection spectroscopy) Přesné měření malých hodnot koeficientu optické absorpce v tenkých vrstvách, dynamický rozsah 5 řádů, ( například a-Si, μc-Si, CVD diamantové vrstvy, nanokrystalický diamant, ZnO, SnO2, CuInGaSe, ...). Současně umožňuje měření transmittance a reflektance na velmi malé ploše vzorku.
  4. Laserová kalorimetrie (excitovaná lasery 532 nm, 635nm, 830nm a 1064 nm). Absolutní měření malých hodnot absorptance.
  5. Metodiky a aparatury pro studium rozptylu světla na nanohrubých rozhraních, optický model CELL (Monte Carlo) pro tenkovrstvé struktury a sluneční články.

V laboratoři se měří veškeré optické a fotoelektrické charakteristiky tenkých vrstev pro sluneční články (projekty EU) a monokrystalických, polykrystalických a nanokrystalických CVD diamantových vrstev (vypěstovaných v Laboratoři diamantových vrstev a uhlíkových nano-struktur).