Nacházíte se

Laboratoř elektronové paramagnetické resonance (V. Laguta, M. Buryi, J. Rosa)

Výzkumný program laboratoře je zaměřen na studium:
  • Vlastních,příměsových, radiačních světlem indukovaných paramagneticky aktivních defektů v pevných látkách;
  • Fyzikálních vlastností tenkých vrstev a nanomateriálů;
  • Lokální struktury a dynamiky relaxorů a neuspořádaných feroelektrik;
  • Fyzikálních vlastností nových magnetoelektrických materiálů, multiferoik a materiálů pro spinotroniku.
Ve spolupráci s techonologickými laboratořemi se laboratoř EPR též zabývá EPR a NMR charakterizací nových materiálů, zvláště pak určováním koncentrací příměsí a defektů a jejich struktury.

Cílem výzkumu je odkrýt základní fyzikální zákony, které určují chování těchto systémů a najít klíč k porozumění jejich makro- a mikroskopickým vlastnostem a pomoci nalézt nové materiály pro různé aplikace. Využívá k tomu pokročilé metodiky Elektronové spinové rezonance, Nukleárné magnetické rezonance a Dvojité elektron-jaderné rezonance.