Nacházíte se

Solární články (M. Vaněček)

  • Optická a fotoelektrická spektroskopie materiálů pro sluneční články.
  • Optický Monte Carlo model spekter kvantové účinnosti tenkovrstvých slunečních článků z amorfního a nano/mikrokrystalického křemíku.
  • Průhledné elektricky vodivé oxidy (ZnO, SnO2, ...) pro sluneční články.
  • Nové, patentované návrhy nanostrukturovaných tenkovrsvých slunečních článků.
  • 3-dimensionální nanostrukturování průhledných, elektricky vodivých oxidů pro sluneční články pomocí elektronové litografie a reaktivního suchého leptání.
Řešitelský tým: Milan Vaněček, Zdeněk Remeš, Zdeňka Poláčková, Adam Purkrt, Jakub Holovský, Oleg Babchenko, Neda Neykova