Nacházíte se

Příprava a charakterizace optických materiálů (J. Pejchal)

Příprava nových materiálů (halogenidy, oxidy, fosfátová skla) vysoké kvality a čistoty a studium jejich optických vlastností s perspektivou jejich aplikace především pro radiační detektory (scintilátory) a pevnolátkové lasery (pracující v blízké IČ oblasti).

Růst monokrystalů vysokoteplotních oxidů metodou micro-pulling-down a halogenidových materiálů vertikální Bridgmanovou metodou.

Studium tepelných vlastností připravených materiálů metodami termické analýzy, např. stanovení fázových přechodů krystalických látek a tepelných vlastností skel.

Pro více informací navštivte internetové stránky Laboratoře.


 
Témata prací: (Na uvedených tématech je možné pracovat ve spolupráci se školící institucí)

  • Příprava, čištění a růst krystalů halogenidů např. podvojných alkalicko-olovnatých halogenidů (chloridů a bromidů) dotovaných prvky vzácných (RE:RbPb2Cl5 a RE:RbPb2Br5) vertikální Bridgmanovou metodou a studium jejich optických vlastností.
  • Studium vlivu růstových podmínek (teplotní gradient v peci a rychlost posuvu) na kvalitu krystalu při růstu vertikální Bridgmanovou metodou měřením teplotního pole uvnitř růstového systému.
  • Příprava fosfátových skel pro pevnolátkové IČ lasery a studium jejich optických vlastností Studium kinetiky krystalizace fosfátových skel metodami termické analýzy a termomikroskopie.

V případě zájmu kontaktujte:
J. Pejchala (tel. 220 318 557, email: pejchalatfzu [dot] cz)
R. Krále (tel. 220 318 557, email: kralratfzu [dot] cz)