Nacházíte se

Luminiscenční a scintilační materiály (M. Nikl)

  • Optická,luminiscenční a EPR spektroskopie pevných látek se širokým zakázaným pásem ve formě monokrystalů, tenkých vrstvev, skel, prášků a keramických či kompositních materiálů.
  • Scintilační charakteristiky při excitaci ionizujícím zářením či energetickými částicemi.
  • Spektroskopie bodových defektů, studium záchytných stavů v zakázaném pásu, procesy přenosu energie v luminiscenčních a scintilačních mechanismech.
  • Modifikace optických vlastností pevné látky vlivem efektu prostorového emezení (quantum size effect).