Nacházíte se

Elektronová spektroskopie (J. Zemek)

  • Měření obsahu vodíku na površích pevných látek pomocí metody spektroskopie pružně odražených elektronů.
  • Určení útlumové délky elektronů v povrchové oblasti krystalických pevných látek.
  • Stanovení atomové struktury povrchu pevných látek využitím metod fotoelektronové difrakce a difrakce pomalých elektronů.
  • Charakterizace povrchů pevných látek fotoelektronovou spektroskopií a spektroskopií ztrátových elektronů.