Nacházíte se

Měřicí systém pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v pulsním plazmatu

CZ 19386 U1,
Úřad průmyslového vlastnictví,
Zápis užitného vzoru ze dne 2. března 2009.

Technické řešení se týká popisu měřicího systému pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v pulsním plazmatu, který je určen zejména pro využití v základním výzkumu plazmatu a plazmových technologií.