Nacházíte se

Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.

Sekce: Sekce fyziky pevných látek (3)

Oddělení: Oddělení magnetik a supravodičů (24)

Laboratoře:
Magnetická laboratoř - vedoucí
Laboratoř termoelektrických materiálů - člen

Pozice: Vedoucí oddělení (24)

Kategorie: Ved. věd. pracovník

Místo: C

Místnost: A 34

Linka*: 419

E-mail: 
hejtman [at] fzu [dot] cz

Osobní stránka: www.fzu.cz/~hejtman

 
 

* Po najetí myší na telefonní linku se zobrazí celé telefonní číslo. Po najetí myší na zkratku místa se zobrazí celý její název.

Místo:
C - Cukrovarnická
S - Slovanka
SLO - Společná laboratoř optiky Olomouc
MFF - MFF UK Troja
UTIA - Ústav teorie informace a automatizace
UFCH - Ústav fyzikální chemie
UFP - Ústav fyziky plazmatu
UI - Ústav informatiky
BH - Dolní Břežany (HiLASE)
BE - Dolní Břežany (ELI)
- - neuvedeno

Předčíslí pro volání do jednotlivých lokalit:
S, UTIA, UFCH, Hrf, UFP, UI, BE - (+420) 266 05 xxxx
C - (+420) 220 318 xxx
SLO - (+420) 585 63 xxxx
MFF - (+420) 951 55 xxxx
BH - (+420) 314 00 77 xx