Nacházíte se

THz věda a technologie (vedoucí P. Kužel)

Naše skupina používá tzv. optoelektronický přístup ke generování a detekci širokopásmových THz pulsů, při němž se využívá frekvenční konverze ultrakrátkých optických pulsů do THz spektrální oblasti. Tato technika se nazývá THz spektroskopie v časovém oboru a je schopna měřit komplexní dielektrická a vodivostní spektra různých typů vzorků ve spektrální oblasti od 5 do 80 cm-1. Navíc fakt, že generování a detekce THz záření jsou synchronizovány s laserovými pulsy otevírá možnost provádět časově rozlišené experimenty v daleké infračervené spektrální oblasti, kdy je vzorek nejprve vybuzen optickým pulsem (v ultrafialové, viditelné nebo infračervené oblasti) a poté se jeho odezva sonduje časově zpožděným THz pulsem. Tato metoda umožňuje měřit ultrarychlou fotovodivost vzorků se na sub-pikosekundové až nanosekundové časové škále.

(Více o této skupině)

Vybavení

 • Ultrarychlé lasery a zesilovače
  (kontakt: P. Kužel, ext. 2176, místnost 54 a 63)
  • femtosekundový oscilátor MIRA seed (Coherent)
  • femtosekundový oscilátor VITESSE (Coherent)
  • Regenerativní zesilovač Spitfire ACE (35 fs, 5 W) + MaiTai SP jako 'seed' (Spectra Physics / Newport)
  • parametrický zesilovač TOPAS (Light conversion)
 • Experimentální uspořádání pro THz spektroskopii v časovém oboru (umístěné ve vakuové komoře); vhodné též pro časově rozlišená měření ultrarychlé dynamiky
  (kontakt: P. Kužel, ext. 2176, místnost 54)
 • Kryostat a pec s okénky vhodnými pro optické i THz experimenty (dostupné teploty: 10–900 K)
  (kontakt: C. Kadlec, ext. 2122, místnost 54)
 • Experimentální uspořádání pro THz mikroskopii v blízkém poli
  (kontakt: F. Kadlec, ext. 2176, místnost 63)
 • Heliový lázňový kryostat se supravodivým magnetem, rozsah teplot 2 – 300 K, magnetické pole do 7 T, pro THz experimenty
  (kontakt: F. Kadlec, ext. 2176, místnost 63)