Nacházíte se

Kapalné krystaly (vedoucí V. Novotná)

Pracovní skupina kapalných krystalů studuje nové typy kapalných krystalů s dipolárním uspořádáním. Cílem studia je lépe porozumět příčinám vzniku fází, topologickým defektům a nízkofrekvenčním relaxacím, které zjišťujeme pomocí dielektrické spektroskopie.

(Více o této skupině)

Vybavení

 • Polarizační mikroskop NIKON Eclipse E600Pol s komůrkou pro ohřev a chlazení vzorku firmy Linkam (typ THMS600) pro pozorování textur a digitální kamera NIKON COOLPIX 990 pro fotografický záznam
  (kontakt: V. Novotná, A. Bubnov, ext. 2134, místnost 147)

 • Multifunkční pec BINDER VD23 s vakuovou pumpou, sloužící k vysušování a napouštění viskozních materiálů ve vakuu
  (kontakt: A. Bubnov, ext. 2134, místnost 147)

 • Impedanční analyzátory Hewlet/Packard 4192A a Schlumberger SI 1260 pro měření dielektrických vlastností kapalných krystalů ve frekvenčním oboru 0.1 Hz-30 MHz
  (kontakt: V. Novotná, A. Bubnov, ext. 2134, místnost 147)

 • Paměťový digitální osciloskop Le Croy 3904 a TEKTRONIX TDC70 pro měření spontánní polarizace a studium přepolarizačního proudu
  (kontakt: V. Novotná, A. Bubnov, ext. 2134, místnost 147)

 • Fotoelastický modulátor PEM 100 firmy HINDS Instruments, lock-in detektor SR 844 (25 kHz-200 MHz), PIN dioda a generátor Philips PM 5191 v uspořádání pro měření dvojlomu
  (kontakt: V. Novotná, ext. 2134, místnost 147)