Nacházíte se

Příprava dielektrických materiálů (vedoucí P. Vaněk)

Skupina se věnuje především rozvíjení metod přípravy materiálů a charakterizaci strukturních fázových přechodů, např. pomocí kalorimetrických měření, strukturní analýzy, nelineárních optických metod.

(Více o této skupině)

Výzkumné aktivity

 • příprava nových keramických materiálů, např. EuTiO3
 • pěstování krystalů, např. piezoelektrického KIO3
 • technologie "měkké chemie", např. vyplňování nanoporézních materiálů feroelektriky
 • určování a termodynamická a strukturní charakterizace nových fázových přechodů
 • tvorba krystalografických databází
 • zkoumání feroelektrických heterostruktur

Technické vybavení

 • Diferenční skenovací kalorimetry Perkin-Elmer DSC 7 a Pyris Diamond -180°C – +725°C
  (kontakt: P. Vaněk, ext. 2909, místnost 149)
 • Aparatura pro měření generace druhé harmonické, pulsní laser Nd:YAG, teplotní rozsah 5-800 K
  (kontakt: J. Kroupa, ext. 2655, místnost 53)
 • Planetový kulový mikromlýn Fritsch Pulverisette 7
  (kontakt: P. Vaněk, ext. 2909, místnost 122)
 • Iontová naprašovačka Bal-Tec SCD 050
  (kontact: P. Vaněk, ext. 2909, místnost 122)
 • Muflová pec Linn High Therm, do 1200°C
  (kontakt: P. Vaněk, ext. 2909, místnost 122)