Nacházíte se

Nový typ dimeru na bázi kapalně krystalických molekul zahnutého tvaru

Připravili jsme a prostudovali mezomorfní chování nového typu dimerů na bázi kapalně krystalických molekul zahnutého tvaru, které jsou spojeny mezi svými centrálními jádry alkoxy řetězcem. Přestože je spojovací jednotky poměrně krátká a tedy pevná, připravené dimery vykazují mezomorfní chování, které je charakteristické pro mesogeny se zahnutým tvarem molekul. Ve srovnání s monomery jsou ale studované dimery výrazně teplotně stabilnější a typ mezofáze silně závisí na délce koncového řetězce. Homology s nejkratšími řetězci ukazují smektické A fáze s interkalovanými molekulami. Homolog s koncovými řetězci střední délky vykazuje sloupcovou fázi, která je složena z fragmentů vrstev tvořících dvoudimensionální středově centrovanou krystalografickou strukturu. Pro nejdelší homology jsme pozorovali fázi SmCP, která v přiloženém elektrickém poli ukazuje přepínání antiferoelektrického typu [ M. Horčic, J. Svoboda, V. Novotná, D. Pociecha, and E. Gorecka, Chem. Commun. 53, 2721 (2017)].

Figure: Chemický vzorec studovaných kapalně krystalických dimerů (nahoře), elektro-optické změny v textuře bez přiložení elektrického pole (vlevo) a po zapnutí pole (vpravo) .