Nacházíte se

Jan Petzelt získal ocenění mezinárodního poradního výboru ECAPD

Bývalý vedoucí oddělení dielektrik, Dr. Jan Petzelt obdržel významné ocenění vědeckou komunitou. Na právě proběhlém mezinárodním vědeckém symposiu v Darmstadtu (ECAPD-ISAF-PFM 2016 (2016 Joint IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics, European Conference on Applications of Polar Dielectrics & Workshop on Piezoresponse Force Microscopy), 21-15.8.2016) se stal prvním držitelem nově vzniklé ceny mezinárodního poradního výboru ECAPD. Cenu obdržel jako výraz uznání jeho celoživotního přínosu k porozumění feroelektrických látek prostřednictvím širokopásmové spektroskopie feroelektrických, relaxorových a nízkoztrátovych dielektrických materiálů.

Cena byla udělena na významné oborové konferenci ECAPD-ISAF-PFM 2016, kde se letos sjelo téměř 500 vědců a studentů zabývajících se základním a aplikovaným výzkumem feroelekrických a polárních dielektrik.

RNDr. Jan Petzelt, DrSc., vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou kariéru zahájil v roce 1963 v oddělení dielektrik ve Fyzikálním ústavu ČSAV, kde uvítal nabídku pracovat na tehdy novém infračerveném fourierovském spektrometru. Ve spolupráci s Vladimírem Dvořákem se poté podílel na studiu nevlastních feroelektrik a nesouměřitelně modulovaných krystalů. Jan Petzelt se dále zabýval i infračervenou spektroskopií jedno a dvourozměrných vodičů, iontových vodičů, dipólových skel, keramik pro mikrovlnné aplikace, tenkých feroelektrických vrstev, relaxačních feroelektrik a incipientních feroelektrik, nanokompozitů feroelektrik s vodivými materiály atd. Jednalo se prakticky vždy o průkopnické práce v daném oboru. Např. jako první studoval fonony v tenkých feroelektrických vrstvách. Je autorem více než 350 vědeckých publikací. V letech 1993 až 2008 působil jako vedoucí oddělení dielektrik Fyzikálního ústavu AV ČR.

Společnou radost domácích delegátů ECAPD-ISAF-PFM z udělené plakety zachycuje přiložený snímek.