Nacházíte se

Elektrickým polem indukovaný přechod z nesouměřitelně do souměřitelně modulované fáze

Antiferoelektrické polarizační hysterezní smyčky v Ba4Sm2Ti4Nb6O30 a Ba4Eu2Ti4Nb6O30 byly vysvětleny jako elektrickým polem indukované přechody z nepolární a nesouměřitelně modulované fáze do polární a souměřitelně modulované fáze. Tento objev otevírá nový perspektivný směr výzkumu bezolovnatých materiálů pro možnou akumulaci elektrické energie.

Obr. 1: Vlevo – elektronové difrakční záznamy souměřiteleně a nesouměřitelně modulované fáze v Ba4Sm2Ti4Nb6O30. Vpravo – teplotní závislost signálu druhé harmonické ukazující teplotní hysterezi u feroelektrických fázových přechodů ve studovaných materiálech.

Reference
[1] Kun Li, Xiao Li Zhu, Xiao Qing Liu, Xiao Ma, Mao Sen Fu, Jan Kroupa, Stanislav Kamba, and Xiang Ming Chen, Electric-field induced phase transition and pinched P-E hysteresis loops in Pb-free ferroelectrics with tungsten bronze structure, NPG Asia Mat. 10, 71 (2018).