Nacházíte se

Spektroskopie rozptylu světla a neutronů

  • Ramanovský spektroskopický výzkum Jahn-Tellerových fázových přechodů
  • Výzkum relaxorových feroelektrik pomocí neelastického neutronového rozptylu
  • Kombinované PFM a Ramanovské studie doménových struktur