Nacházíte se

Příprava dielektrických materiálů

  • Příprava nových keramických materiálů, např. EuTiO3
  • Růst krystalů, např. piezoelektrického KIO3
  • Technologie "měkké chemie", např. vyplňování nanoporézních materiálů feroelektriky