Nacházíte se

Dielektrická a infračervená spektroskopie

  • Dynamika strukturních (zejména feroelektrických) fázových přechodů: experiment a teorie
  • Multiferoické materiály
  • Feroelektrické heterostruktury a napnuté vrstvy