Nacházíte se

Observatoř Pierra Augera - Studium kosmického záření o extrémních energiích

Zařízení měří rozsáhlé atmosférické spršky kosmického záření, které vznikají jadernými interakcemi primárních kosmických částic s jádry některého plynu ve vzduchu. Aktivní účast na práci observatoře, která vznikla na základě spolupráce vědců ze 17 zemí a více než 50 institucí z celého světa, představuje těžiště vědecké pracovní náplně oddělení. Observatoř poprvé v historii kombinuje dvě detekční techniky - pole povrchových detektorů na rozloze více než 3000 km2 v argentinské pampě a fluorescenční teleskopy. Na práci observatoře se naši pracovníci podílejí v těsné spolupráci se Společnou laboratoří optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci především výstavbou a provozem fluorescenčních teleskopů, analýzou měřených spršek kosmického záření a také monitoringem okamžitého stavu atmosféry, jehož znalost je nezbytná pro správnou rekonstrukci jednotlivých spršek.

Provozujeme robotický dalekohled FRAM, který vyhodnocuje průzračnost atmosféry pomocí sledování okamžité jasnosti standardních hvězd. K tradičním tématům skupiny patří studium jádro-jaderných interakcí odehrávajících se ve sprškách kosmického záření při energiích mnohonásobně převyšujících možnosti současných urychlovačů, jakož i testování předpovědí různých modelů těchto jaderných srážek přímo na datech měřených spršek. Studujeme také šíření nabitých částic s extrémními energiemi vesmírem, vliv magnetických polí na směr jejich příletu a podílíme se na hledání zdrojů těchto částic na obloze.

WWW stránky české skupiny projektu Auger: http://www-hep2.fzu.cz/Auger/cz/

Významné výsledky:
  1. Correlation of the highest energy cosmic rays with nearby extragalactic objects. By Pierre Auger Collaboration (J. Abraham et al.). FERMILAB-PUB-07-579-AD-CD-E-TD, Nov 2007. 22pp. Published in Science 318:938-943,2007. e-Print: arXiv:0711.2256 [astro-ph]. Link
  2. Observation of the suppression of the flux of cosmic rays above 4x10^19eV. By Pierre Auger Collaboration (J. Abraham et al.). FERMILAB-PUB-08-314-A-CD-TD, Jun 2008. (Received Aug 8, 2008). 7pp. Published in Phys.Rev.Lett.101:061101,2008. Link
  3. The fluorescence detector of the Pierre Auger Observatory. By Pierre Auger Collaboration (J. Abraham et al.). Accepted to Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2010, doi:10.1016 Link
  4. The galactic magnetic field and propagation of ultrahigh energy cosmic rays. Michael Prouza, Radomir Smida, (Prague, Inst. Phys.) . Jul 2003. 10pp. Published in Astron.Astrophys.410:1-10,2003. Link
  5. Study of multi-muon bundles in cosmic ray showers detected with the DELPHI detector at LEP. By DELPHI Collaboration (J. Abdallah et al.). CERN-PH-EP-2007-008, Jun 2007. 22pp. Published in Astropart.Phys.28:273-286,2007. Link