Nacházíte se

Emise gigahertzových vln způsobená sprškou kosmického záření

Teprve nedávno se podařilo ukázat, že při průchodu spršky kosmického záření atmosférou vzniká také elektromagnetické záření v oblasti gigahertzových vln, tedy v oblasti tzv. mikrovln. Jelikož určení intenzity mikrovlnné emise je netriviální a ovlivněné množstvím nejistot, je zatím otevřenou otázkou, zdali se dá tohoto jevu využít k detekci spršek kosmického záření podobně, jako tomu je případě fluorescenčního světla, které průchod spršky také provází. Ve spolupráci s univerzitou v Chicagu se účastníme průkopnického projektu MIDAS (MIcrowave Detection of Atmospheric Showers), který se snaží spršky v oblasti gigahertzových vln zaznamenat pomocí parabolického reflektoru a kamery přijímačů v ohnisku.