Nacházíte se

Laboratoře oddělení 27

Řešitelský tým: Vítězslav Jarý, Vladimír Babin, Jiří A. Mareš, Alena Beitlerová, Romana Kučerková, Martin Pokorný, Juraj Páterek, Jiří Martinčík, Petr Průša

Experimentální zázemí laboratoře optických materiálů
V oddělení optických materiálů studujeme pomocí metod časově rozlišené luminiscenční spektroskopie vlasnosti nových zajímavých scintilačních materiálů a materiálů vhodných pro konstrukci laditelných zdrojů bílého světla. Studované materiály mohou být ve formě monokrystalů, prášků, skel, keramik, nanomateriálů, tenkých vrstev, nebo dokonce kapalin.  Celý text »

Výzkumný program laboratoře je zaměřen na studium:

  • Vlastních,příměsových, radiačních světlem indukovaných paramagneticky aktivních defektů v pevných látkách;
  • Fyzikálních vlastností tenkých vrstev a nanomateriálů;
  • Lokální struktury a dynamiky relaxorů a neuspořádaných feroelektrik;
  • Fyzikálních vlastností nových magnetoelektrických materiálů, multiferoik a materiálů pro spinotroniku.
Ve spolupráci s techonologickými laboratořemi se laboratoř EPR též zabývá EPR a NMR charakterizací nových materiálů, zvláště pak určováním koncentrací p  Celý text »

Řešitelský tým: Jan Pejchal, Robert Král, Karel Nitsch, Antonín Cihlář, Petra Zemenová, Aleš Bystřický

Zaměření
  • Vyhledávání a příprava vhodných materiálů - krystalů, nanostruktur a skel - vysoké kvality a čistoty se zajímavými optickými vlastnostmi, s perspektivou jejich použití jako lasery v blízké IČ oblasti a jako detektory neutronů, gama a RTG záření v průmyslových a lékařských aplikacích.
  • Příprava modelových krystalických systémů pro studium mechanismu luminiscence.
  • Studium vlastností připravovaných materiálů metodami termi  Celý text »

V Laboratoři elektronové spektroskopie se využívají metody elektronových spektroskopií ke studování povrchových vlastností pevných látek. Laboratoř je vybavena dvěma fotoelektronovými spektrometry. Fotoelektronový spektrometr ADES 400 (Angular Distributions Electron Spectrometer, obr. 1) od firmy VG Scientific (Anglie) byl zakoupen v roce 1980. Druhý spektrometr - AXIS Supra, obr.  Celý text »

V laboratoři Diamantových vrstev a uhlíkových nano-struktur disponujeme dvěma unikátními depozičními systémy: Aixtron P6 a nový Roth & Rau AK 400 – určenými pro technologii „mikrovlnnou plazmou podpořená chemická depozice z par“ (microwave plasma assisted chemical vapor deposition). V současnosti se systém Aixtron P6 používá na růst nanokrystalických diamantových (NCD) vrstev (obr.  Celý text »

Experimentální vybavení:
  1. Aparatura CPM (constant photocurrent method) Měření spekter optické absorpce v amorfních, nanokrystalických a mikrokrystalických tenkých vrstvách polovodičů (a-Si, μc-Si pro sluneční články, ...)
  2. Dvě aparatury FTPS (Fourier transform photocurrent spectroscopy) Měření spekter fotoproudu a optické absorpce na tenkých polovodičových vrstvách, v širokém spektrálním oboru (UV-VIS-NIR), v rozsahu teplot 77-400 K. dynamický rozsah až 7 řádů.  Celý text »