Nacházíte se

Laboratoře oddělení 11

Ve společné laboratoři Fyzikálního ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty UK je studováno široké spektrum materiálů v kombinovaných extrémních podmínkách – v teplotním oboru 0.1 - 1000 K, magnetických polích do 14 T a za hydrostatického tlaku do 2 GPa. Hlavním cílem je určit a vysvětlit korelace mezi dimenzionalitou, elektronovou strukturou a fyzikálními vlastnostmi těchto látek. Další informace jsou dostupné zde.

  Celý text »

Ve společné laboratoři Ústavu anorganické chemie AV ČR, Fyzikálního ústavu AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je výzkum zaměřen na:

  • Mössbauerovu spektroskopii systémů obsahujících nanočástice sloučenin a slitin železa - měření v širokém teplotním rozmezí 4.2 - 700 K, možnost měření v magnetických polích do 6 T (in-field Mössbauerova spektroskopie)
  • magnetické a transportní vlastnosti supravodičů - studium pomocí vysoce citlivých magnetometrů typu "RF-SQUID"
  • kryogenní   Celý text »