Nacházíte se

Netypické chování v přiloženém elektrickém poli nových cholesterických kapalných krystalů s extrémně krátkým krokem spirály

Bylo zjištěno, že nové kapalně krystalické materiály odvozené od kyseliny mléčné vykazují cholesterickou fázi s krokem spirály 120 – 200 nm v širokém teplotním intervalu až do pokojových teplot. Objevili jsme netypické chování při aplikaci elektrického pole. Pozitivní dielektrická anizotropie způsobuje reorientaci dlouhé osy molekul v planární cele vlivem elektrického pole. Díky krátkému kroku spirály ve studovaných cholesterických materiálech dochází v poli k neobvyklým změnám textury. Chování molekul bylo popsáno modelem, který zahrnuje přítomnost defektů (disklinací) a silné kotvení molekul na povrchu vzorku. Tento model umožňuje výpočet kotvící energie.


Obr. 1: Textura cholesterického kapalného krystalu v přiloženém elektrickém poli. Ve výřezu je chemický vzorec studovaných kapalně krystalických látek.

References
[1] V. Novotná, V. Hamplová, M. Glogarová, L. Lejček, E. Gorecka, Effect of the applied electric field on new cholesterics with extremely short pitch, Liq. Cryst. 45, 634 (2018),
[2] L. Lejček, V. Novotná, M. Glogarová, A model of field induced stripe texture in the cholesterics with extremely short pitch, Liq. Cryst. 46 (2019), DOI 10.1080/02678292.1550689.