Nacházíte se

Výzvy pro optiku a lasery

Workshop
Středa, 20.11.2019 12:00 - Čtvrtek, 21.11.2019 16:00

Místo: centrum HiLASE, Dolní Břežany
Jazyk: česky
Pořadatelé: Centrum HiLASE, Český optický klastr

Workshop se bude konat 20. – 21. listopadu 2019 v Dolních Břežanech ve Fyzikálním ústavu AV, v.v.i., pracoviště HiLASE, Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany.

Obsahem dvoudenního workshopu bude představení infrastruktury laserových center Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., s následnou exkurzí do laboratoří HiLASE a ELI Beamlines. Dále pak odborné přednášky a diskuze zástupců průmyslu, vědy i státní správy na témata:

  • rozvoj optiky a podpora výzkumu v České republice
  • průmyslové spolupráce a propojení aktivit s Národním centrem kompetence – Centrem elektronové a fotonové optiky
  • zapojení české optiky do excelentního výzkumu

Podrobný program najdete v příloze.