Nacházíte se

Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O.01.47

Zástupce vedoucího

Sekretářka

Linka:
Místo:
Místnost:
2.47

Činnost

Oddělení systémového inženýrství se zabývá zejména systémovým přístupem k projektu, to znamená řízením rozhraní a návazností činností a komponent ve strukturovaném plánu projektu ELI.

Hlavní úkoly jsou: řídící systém, transport paprsku, nastavování paprsku, diagnostika a efektivita provozu.

Oddělení je zodpovědné za řízení životních cyklů projektu ELI, počínaje návrhem a implementací podpůrných a inženýrských technologií (tj. transport paprsku, rozbočování paprsku, řídící systém), až po provoz a údržbu laserového zařízení ELI. Oddělení systémového inženýrství bude mít na starosti běžný provoz (dostupnost, spolehlivost), stand-by režim, odstávku a údržbu (opravy, provádění údržby a přístup k ní).