Nacházíte se

Oddělení radiační a chemické fyziky

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
336

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
336

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
341, 52

Činnost

Výzkumné aktivity našeho oddělení se nacházejí na pomezí fyziky vysokých hustot energie a chemie vysokých energií. Prováděný výzkum se dotýká následujících dílčích oblastí:

1) interakce intenzivního extrémního ultrafialového (EUV) a měkkého rentgenového (SXR) záření s hmotou,
2) rentgenové, extrémní ultrafialové a optické emisní spektroskopie plazmatu vytvářeného fokusovanými svazky krátkovlnných a konvenčních, dlouhovlnných laserů,
3) charakterizace fokusovaných svazků krátkovlnných laserů,
4) rentgenové holografie s atomárním rozlišením a spřízněných technik,
5) chemických a plazmově chemických generátorů atomárních a excitovaných species pro chemické lasery, především chemický kyslík-jódový laser COIL - chemical oxygen-iodine laser, a obdobné účely,
6) chemických následků laserem indukovaného dielektrického průrazu (laser-induced dielectric breakdown - LIDB) v molekulárních plynech a jejich směsích, a
7) teorie a počítačových simulací horkého hustého plazmatu (hot dense plasma - HDP) a prohřáté husté hmoty (warm dense matter - WDM).

Ve vyjmenovaných oborech provádíme jak čistě základní, tak i aplikacemi motivovaný výzkum. Prací se účastní četní diplomanti a doktorandi. Velká většina našich aktivit probíhá v rámci mezinárodních spoluprací.