Nacházíte se

Společná laboratoř optiky (SLO)

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
246

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
226, laboratoř

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
246

Činnost

Foton, hologram a teleskop pod jednou střechou.

Základem činnosti Společné laboratoře optiky (SLO) je vědecký výzkum v oblastech:
••• aplikované optiky
••• kvantové a nelineární optiky
••• vlnové optiky a holografie.

Kromě toho Laboratoř dále zahrnuje také:
••• konstrukci a výrobu optických zařízení
••• redakci časopisu Jemná mechanika a optika
••• knihovnu české pobočky mezinárodní společnosti SPIE/CS
••• podíl na výuce studentů a doktorandů Univerzity Palackého.

Charakteristika

Společná laboratoř optiky vznikla v roce 1985 jako společné pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
Kromě vědeckého výzkumu v oblasti klasické, nelineární a kvantové optiky se rovněž podílí na výchově studentů a postgraduálních studentů Univerzity Palackého.
Dále pak svými experimentálními a dílenskými kapacitami spolupracuje na řadě zakázek jak s domácími firmami, tak v rámci mezinárodních vědeckých projektů.

Naše stránky

http://jointlab.upol.cz/slo/index.php