Nacházíte se

Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
218

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
230

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
209

Činnost


  • Výzkum základních vlastností hmoty v mezinárodních experimentech fyziky částic
  • Vývoj nových detektorů
  • Zpracování dat
Výzkum základních vlastností hmoty v mezinárodních experimentech fyziky částic

Experiment ATLAS na urychlovači protonů LHC v Evropském středisku CERN v Ženevě – ve spolupráci s ostatními odděleními sekce 1 se podílíme na vývoji, stavbě i provozu experimentu ATLAS a zpracování dat z tohoto unikátního detektoru. Pro plánovaný upgrade vnitřního detektoru ATLAS ITK proměřujeme vlastnosti křemíkových detektorů před a po ozáření.

Neutrinový experiment NOVA ve FERMILAB - koordinujeme sběr dat, přispěli jsme k vývoji a stavbě detektoru.

Experiment na urychlovači antiprotonů a protonů TEVATRON ve Fermiho národní laboratoři v Batavii v USA ukončil nabírání dat v roce 2012. Přispěli jsme ke stavbě experimentu a dosud přispíváme ke zpracování dat pomocí simulací metodou Monto Carlo.

Experiment H1 na urychlovači elektronů a protonů HERA v laboratoři DESY v Hamburku. Experiment skončil sběr dat roce 2007, jejich vyhodnocování pokračuje. Zabýváme se studiem struktury protonu a fotonu, fyziky jetů a difrakční fyziky.

Experiment DIRAC v CERN v Ženevě studuje časoprostorový vývoj interakcí pomocí korelací dvojic pionů. Nabírání dat skončilo v roce 2012, analýzy pokračují.

Vývoj nových detektorů

Spolupracujeme na projektu CALICE zaměřeném na vývoj kalorimetrů pro budoucí lineární urychlovač ILC v oblasti kalibračních a monitorovacích systémů. Účastníme se projektu Evropské unie s názvem „Advanced European infrastructures for Detectors at Accelerators“, AIDA-2020. Naše konkrétní úkoly se týkají kalibrace kalorimetrů a sběru dat z kalorimetrů.

Spolupracujeme s odděleními sekce na vývoji detektorů a elektroniky pro nové projekty. Zabýváme se vývojem součástí detektorů, např. prostorově úsporných radiačně odolných zdrojů nízkého napětí.

Zpracování dat

Ve spolupráci s Výpočetním střediskem provozujeme výpočetní klastr a úložné kapacity pro několik projektů částicové a astročásticové fyziky. Středisko je oficiálním Tier-2 střediskem pro experimenty ATLAS a ALICE. Spolupracujeme na projektu LCG vedeném CERN, jehož cílem je integrace výpočetních kapacit pro projekt LHC, a s CESNET z.s.p.o. na rozvoji centra potřebným směrem a jeho řádné integraci do mezinárodního gridu. Rozvíjíme a provozujeme výpočetní prostředky sekce.