Nacházíte se

Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
218

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
219

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
209

Činnost


  • Výzkum základních vlastností hmoty v mezinárodních experimentech fyziky částic
  • Vývoj nových detektorů
  • Zpracování dat
  • Dřívější výzkumná témata
Výzkum základních vlastností hmoty v mezinárodních experimentech fyziky částic

Experiment ATLAS na urychlovači protonů LHC v Evropském středisku CERN v Ženevě – ve spolupráci s ostatními odděleními sekce 1 se podílíme na vývoji, stavbě i provozu experimentu ATLAS a zpracování dat z tohoto unikátního detektoru. Pro plánovaný upgrade vnitřního detektoru ATLAS ITK proměřujeme vlastnosti křemíkových detektorů před a po ozáření.

Neutrinový experiment NOVA ve FERMILAB - koordinujeme sběr dat, přispěli jsme k vývoji a stavbě detektoru.

Vývoj nových detektorů

Spolupracujeme na projektu CALICE se zaměřením na vývoj kalorimetrů s velkým prostorovým rozlišením. Specializujeme se na kalibrační a monitorovací systémy a systémy sběru dat. Tyto kalorimetry nachází uplatnění v detektoru ILD pro budoucí lineární urychlovač ILC a v kalorimetru detektoru CMS na urychlovači LHC v CERN. Účastníme se projektu Evropské unie s názvem Advanced European infrastructures for Detectors at Accelerators, AIDA-2020.

Spolupracujeme s odděleními sekce na charakterizaci senzorů (SiPM, APD), vývoji detektorů a elektroniky pro nové projekty. Zabýváme se vývojem součástí detektorů, např. prostorově úsporných radiačně odolných zdrojů nízkého napětí.

Zpracování dat

V rámci laboratoře Výpočetní středisko provozujeme výpočetní klastry a úložné kapacity pro několik projektů částicové a astročásticové fyziky. Středisko je oficiálním Tier-2 střediskem pro experimenty ATLAS a ALICE, které dodává potřebný podíl kapacit pro tyto projekty za všechny zúčastněné instituce z České republiky. Díky dobré síťové konektivitě poskytované sdružením CESNET jsme mohli diskový prostor rozšířit o kapacitu serverů umístěných v ÚJF v Řeži a využít i dalších výpočetních serverů v prostorách MFF UK. Spolupracujeme na projektu WLCG (Worldwide LHC Computing Grid) vedeném CERN, jehož cílem je integrace výpočetních kapacit pro experimenty na urychlovači LHC.

Dřívější výzkumná témata

Experiment na urychlovači antiprotonů a protonů TEVATRON ve Fermiho národní laboratoři v Batavii v USA ukončil nabírání dat v roce 2012. Přispěli jsme ke stavbě experimentu a dosud přispíváme ke zpracování dat pomocí simulací metodou Monto Carlo.

Experiment H1 na urychlovači elektronů a protonů HERA v laboratoři DESY v Hamburku. Experiment skončil sběr dat roce 2007, jejich vyhodnocování pokračuje. Zabýváme se studiem struktury protonu a fotonu, fyziky jetů a difrakční fyziky.

Experiment DIRAC v CERN v Ženevě studuje časoprostorový vývoj interakcí pomocí korelací dvojic pionů. Nabírání dat skončilo v roce 2012, analýzy pokračují.