Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat

Vedoucí

Linka: 2445
Email: chudobaatfzu [dot] cz
Místo: S
Místnost: 218

Sekretářka

Linka: 2666
Email: razovaatfzu [dot] cz
Místo: S
Místnost: 209

Činnost


  • Výzkum základních vlastností hmoty v mezinárodních experimentech fyziky částic
  • Vývoj nových detektorů
  • Zpracování dat

Výzkum základních vlastností hmoty v mezinárodních experimentech fyziky částic

Experiment ATLAS na urychlovači protonů LHC v Evropském středisku CERN v Ženevě – dlouhodobě spolupracujeme na vývoji a provozu hadronového kalorimetru TILECAL a zpracování dat z něj.

Experiment na urychlovači antiprotonů a protonů TEVATRON ve Fermiho národní laboratoři v Batavii v USA. Přispěli jsme ke stavbě experimentu a přispíváme ke zpracování dat.

Experiment H1 na urychlovači elektronů a protonů HERA v laboratoři DESY v Hamburku. Experiment skončil sběr dat, jejich vyhodnocování pokračuje. Zabýváme se studiem struktury protonu a fotonu, fyziky jetů a difrakční fyziky.

Experiment DIRAC v CERN v Ženevě studuje časoprostorový vývoj interakcí pomocí korelací dvojic pionů.

Vývoj nových detektorů

Spolupracujeme na projektu CALICE zaměřeném na vývoj kalorimetrů pro budoucí lineární urychlovač ILC v oblasti kalibračních a monitorovacích systémů.

Spolupracujeme s odděleními sekce na vývoji detektorů a elektroniky pro nové projekty.

Zabýváme se vývojem součástí detektorů, např. prostorově úsporných radiačně odolných zdrojů nízkého napětí.

Zpracování dat

Založili jsme Regionální výpočetní centrum pro fyziku částic umístěné ve FZÚ. Centrum provozuje oddělení ústavu SAVT. Spolupracujeme na projektu LCG vedeném CERN, jehož cílem je integrace výpočetních kapacit pro projekt LHC, a s CESNET z.s.p.o. na rozvoji centra potřebným směrem a jeho řádné integraci do mezinárodního gridu.
Rozvíjíme a provozujeme výpočetní prostředky sekce.

Copyright © 2008-2014, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.