Nacházíte se

Oddělení analýzy funkčních materiálů

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
158, 160

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
158, 160

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
159

Činnost

Činnost oddělení je zaměřena na vývoj nových optických materiálů a vícevrstvých struktur pomocí různých plasmochemických metod a jejich následující výzkum.

Hlavní činnosti oddělení jsou soustředěny kolem projektu SAFMAT,
tedy Střediska Analýzy Funkčních MATateriálů).
Realizace projektu spočívá v budování moderní laboratoře se špičkovým technologickým vybavením pro výzkumné účely.

Základními úkoly a činnostmi projektu jsou:

••• analýza nových materiálů z hlediska atomárního složení a struktury, což je jedním z nejnáročnějších odvětví experimentální materiálové fyziky
••• metrologie tenkých vrstev v oboru nanotechnologií.
••• analýza technologicky důležitých center a strukturních defektů ovlivňujících lokalizaci elektrického náboje v polovodičových, magnetických a dalších materiálech. Použitá metoda - elektronová paramagnetická rezonance - je vhodná k určení koncentrace, nábojového stavu, valence a elektronové struktury těchto center v atomárním měřítku a jejich způsobu zabudování do hostitelské struktury.

Více informací naleznete zde:

Detaily projektu SAFMAT.
Evropský fond pro regionální rozvoj

Akademický bulletin o slavnostním otevření pracoviště SAFMAT.

•••••••••

Další činnosti oddělení se soustřeďují v projektu FUNBIO.

Cílem projektu FUNBIO je vytvoření unikátního biofyzikálního pracoviště, ve kterém vzniká nový prostor pro komplexní spolupráci v oblasti fyziky, chemie, biologie a medicíny a který bude zároveň sloužit jako špičkové výzkumné centrum pro vysokoškolské studenty. Interdisciplinární zaměření projektu zároveň sjednotí týmy, které zatím fungovaly odděleně.
Projekt FUNBIO je synergický s projektem SAFMAT. Unikátnost instalované technologie v rámci České republiky dokládá nejen zájem vědecko-výzkumných pracovišť o spolupráci v rámci tohoto projektu, ale také zapojení finančního partnera. Díky propojení projektu FUNBIO s výzkumem v lékařských a biologických centrech se významně zvýší využití vědecko-výzkumného potenciálu hl. m. Prahy.

Více informací naleznete zde:

Detaily projektu FUNBIO