Nacházíte se

Oddělení experimentální fyziky částic

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
208

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
230

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
209

Činnost

Výzkumný program oddělení je orientován na spolupráci s předními světovými a evropskými laboratořemi v oblasti fyziky částic, zejména s Evropským střediskem pro fyziku částic CERN v Ženevě, Švýcarsko a Fermiho národní laboratoři FNAL v Batavii, USA.

Zabýváme se jak fyzikální analýzou experimentálních dat, tak také přípravou experimentů a budováním experimentální aparatury. Účastníme se výzkumných programů pro vývoj nových detektorů a experimentálních technik.

Experimentální studium struktury hmoty. Fyzikální analýza srážek vysokoenergetických částic zaregistrovaných pomocí experimentální aparatury umístěné na urychlovačích umožňuje studovat síly a elementární konstituenty hmoty na vzdálenostech řadově 10-19 m. Aktivity našeho oddělení se v současné době soustředí do dvou mezinárodních experimentů:

 •    experiment ATLAS na urychlovači LHC v CERN. Náš výzkum se zaměřuje na následující témata: fyzika silných interakcí (měkké a difrakční procesy a jety), fyzika b a t kvarků a fyzika intermediálních vektorových bosonů.
 •    neutrinový experiment NOvA ve FNAL
Přispíváme také k přípravě experimentů na plánovaných urychlovačích, ať už elekton-positronových lineárních urychlovačích ILC a CLIC nebo hadronovém urychlovači FCC. V minulosti pracovníci našeho oddělení přispěli k fyzikálním analýzám dat na experimentu D0 na proton-antiprotonových svazcích ve FNAL a na experimentu DELPHI na elektron-positronovém urychlovači LEP v CERN.

Výstavba experimentální aparatury. Pracovníci oddělení se v období 1996 – 2014 významně podíleli na instrumentaci aparatury pro

 • experiment ATLAS:
    pixelový detektor;
    stripový detektor SCT;
    hadronový kalorimetr TileCal;
a taktéž pro
 • experiment D0:
    křemíkový stripový detektor;
 • experiment DELPHI:
    hadronový kalorimetr;
    pixelové a stripové detektory pro Very Forward Tracker ;
    scintilační detektory pro detector hermeticity effort.

Vývoj detektorů. Toto téma představuje významnou aktivitu našeho oddělení. V posledním období jsme se podíleli mj. na vývoji

 • radiačně odolných pixelových detektorů pro ATLAS;
 • nízkonapěťových zdrojů pro SCT ATLAS;
 • napěťových zdrojů pro fotonásobiče kalorimetru TileCal;
 • křemíkových padových detektorů pro elektromagnetický kalorimetr ECal projektu CALICE;
 • pixelových detektorů pro projekt MediPix.

Naše výzkumné aktivity v tomto směru probíhají v úzké součinnosti s mezinárodními projekty

 • AIDAAdvanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators;
 • RD50Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders;
 • EUDETDetector R&D towards the International Linear Collider;
 • CALICEHigh granular calorimetry for future particle physics experiments;
 • MediPix Family of photon counting pixel detectors.

 

Webové odkazy:

CERN
ATLAS
LHC
DELPHI
LEP
FNAL
D0
NOvA
Tevatron
ILC
CLIC
FCC
CALICE
MediPix
AIDA
RD50
EUDET