Nacházíte se

Oddělení optických a biofyzikálních systémů

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O 316

Zástupce vedoucího

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O 317

Činnost


Spektroskopická elipsometrie
Optická charakterizace elektronové a atomové struktury tenkých vrstev a materiálů

Studium epitaxních jevů v tenkých vrstvách
Výzkum nových pokročilých vlastností materiálů spojených s epitaxními jevy a dopováním

Technologie depozice pulsním laserem (PLD)
Výroba epitaxiálních, polykrystalických a amorfních filmů

Bio-funkční povrchy a rozhraní
Studium biomolekulárních interakcí na površích a mechanismu vzniku nespecificky vázaných vrstev nánosů (“foulingu”) na umělých površích v biologických komplexních roztocích

Pokročilé fyzikální metody v buněčné biologii a medicíně
Terapie nízkoteplotní plazmou, použití laserů v biologii a medicíně, interakce nanočástic s buňkami a nanomateriálů s buňkami

Rentgenová krystalová optika pro synchrotronové záření
Výzkum a vývoj nových optických elementů pro synchrotrony

Popularizace vědy


Optické vlastnosti pevných látek
Je nám ctí a potěšením představit sérii 12 přednášek na téma Optické vlastnosti pevných látek přednášené Dr. Stefanem Zollnerem z New Mexico State University v Las Cruces, USA. Přednášky se budou konat od února do června 2019 vybrané pátky od 9:00 – 11:00 v hlavním přednáškovém sále Fyzikálního ústavu, Na Slovance 2. Aktuální rozvrh a video záznam z přednášek naleznete na následujícím odkaze.

Vědecko-technický časopis Jemná mechanika a optika
https://jmo.fzu.cz/

Biomedicínský “Journal club”- pravidelná seminární diskuze nad odbornými články z oblasti biomedicíny
Hlavním cílem těchto pravidelných seminářů je pomoci účastníkům udržet krok s velmi rychle se rozrůstající vědeckou literaturou.

Aplikovaný výzkum a spolupráce s průmyslem


Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povrchy a jejich aplikace (MATCA) je akademicko-průmyslová spolupráce zaměřená na vývoj a aplikace tří hlavních technologií: plazmový, laserový a 3D tisk (aditivní technologie). Centrum bylo založeno v roce 2018. www.matca.cz