Nacházíte se

Oddělení optických a biofyzikálních systémů

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O 316

Zástupce vedoucího

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
O 317

Činnost

  • Výzkum v oboru rentgenové krystalové optiky pro synchrotronové záření
  • Elipsometrická měření vlastností tenkých vrstev
  • Studium vlastností systémů tenkých vrstev optickými metodami.
  • Návrh a výroba optických prvků a soustav pro viditelnou, UV a IČ oblast.
  • Vývoj optických měřicích metod
  • Spolupráce na vydávání časopisu Jemná mechanika a optika
  • Součástí oddělení je též optická dílna zabývající se především zpracováním vzorků pro další měření a výrobou atypických optických prvků, k čemuž využívá různých optických technologií