Nacházíte se

Oddělení funkčních materiálů

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
197

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
196

Činnost

Oddělení funkčních materiálů vzniklo 1. ledna 2009 sloučením vědeckých týmů zabývajících se ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. výzkumem funkčních materiálů a technologií přípravy a charakterizaci nanodiamantových vrstev. Součané aktivity oddělení zahrnují především:

  • Funkční technické materiály a kompozity
  • Funkční textilie s vlákny ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi
  • Technologie přípravy a charakterizaci nanodiamantových vrstev připravených v CVD plasma reaktorech
  • Kvantově chemické výpočty nanomateriálů pro bioaplikace a molekulární elektroniku
  • Magnetické slitiny s tvarovou pamětí
  • Moderní intermetalické slitiny: příprava, charakterizace a růst monokrystalů
  • Studium mechaniky a metalurgie technických materiálů pomocí rentgenové a neutronové difrakce
  • Studium deformačních procesů v technických materiálech pomocí metod in-situ: TEM, synchrotronové a neutronové difrakce
  • Aktuální stránky oddělení zde.

Výzkumné skupiny a projekty

Aktuality

  • Aktuální informace z činnosti oddělení zde.

Samostatné www stránky oddělení

Kontakty

Vedoucí oddělení RNDr. P. Šittner, CSc. (email: sittneratfzu [dot] cz (sittner at fzu.cz), tel.: +420 266 052 657)
Zástupce vedoucího oddělení O. Heczko, PhD. (email: heczkoatfzu [dot] cz (heczko at fzu.cz), tel.: +420 266 052 714)

Sekretářka M. Boháčková (email: bohacekmatfzu [dot] cz, tel.: +420 266 052 613)

Adresa

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 21 Praha
Česká republika
Fax: +420286 890 527