Nacházíte se

Oddělení funkčních materiálů

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
72B

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
566, 564
Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
24

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
72 D

Činnost

Oddělení funkčních materiálů vzniklo 1. ledna 2009 sloučením vědeckých týmů zabývajících se ve Fyzikálním ústavu výzkumem funkčních technických materiálů a přípravou a charakterizací nanodiamantových vrstev a povlaků. Do roku 2016 se oddělení úspěšně rozvíjelo, vznikly 3 nové výzkumné skupiny a laboratoř skanovací elektronové mikrokopie. V roce 2017 se z oddělení vydělily výzkumné skupiny zabývající se výzkumem biomateriálů a magnetických materiálů s tvarovou pamětí a naopak v oddělení vznikla nová výzkumná skupina materiálů s řízenou mikrostrukturou, čímž došlo k zásadnímu posunu zaměření výzkumu v oddělení směrem k výzkumu a aplikacím moderních technických kovových materiálů.

Součané výzkumné aktivity oddělení zahrnují především:

 • Martenzitické fázové transformace
 • Funkční technické materiály a kompozity
 • Funkční textilie s vlákny ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi
 • Termomechanické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí
 • Technologie přípravy a charakterizace nanodiamantových vrstev připravených v CVD plasma reaktorech
 • Moderní intermetalické slitiny: příprava, charakterizace a růst monokrystalů
 • Studium technických materiálů a deformačních procesů pomocí rentgenové a neutronové difrakce
 • Studium mikrostrukturem v kovových materiálech připravených 3D tiskem
 • Studium materiálů a mechanismů pro uchovávání vodíku
 • Aktuální stránky oddělení najdete zde.

  Výzkumné skupiny a projekty