Nacházíte se

Oddělení materiálové analýzy

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
119, 045

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
25

Činnost

Náplň činnosti oddělení v  současné době prochází přerodem z vývoje, přípravy a charakterizací strukturních kovových materiálů na podporu širokého spektra všech výzkumných skupin ústavu v oblasti charakterizace materiálů.

Zabývá se charakterizací materiálů metodami rtg. difrakce (práškové i monokrystalové) a  rtg. reflektivity a  elektronové mikroskopie (transmisní i  řádkovací). Dále se věnuje provozování a  podpoře nákladné výzkumné infrastruktury (elektronové mikroskopy, rtg. difraktometry), která je přístupná i  ostatním výzkumným týmům, a  zabývá se školením jejich členů pro práci s těmito zařízeními a  podporou jejich výzkumu.

Výzkumné skupiny

Oddělení sestává ze dvou celoústavních laboratoří:

 • Laboratoř ROTAN provozuje rentgenové difraktometry a zabývá se úlohami charakterizace materiálů pomocí rtg. difrakce a reflektivity. Základními službami, které nabízí ústavním výzkumným týmům, jsou
  • fázová analýza,
  • charakterizace tenkých epitaxních vrstev (tloušťky, misfit, stupeň relaxace),
  • určení orientace a orientování monokrystalů,
  • upřesňování struktury z prášků,
  • strukturní fázové přechody od -100°C do +2000°C
  a další pokročilejší metody podle možností, které charakter dodaných vzorků dovolí.
 • Laboratoř elektronové mikroskopie provozuje transmisní a řádkovací elektronové mikroskopy a doplňkové metody těchto zařízení (EDX, FIB). Na prezentaci této nově utvářené celoústavní laboratoři se v současné době pracuje.

Bývalá součást oddělení, Skupina objemových nanomateriálů a rozhraní se v současné době přesouvá do Oddělení funkčních materiálů.