Nacházíte se

Oddělení astročásticové fyziky

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
217

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
222

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
209

Činnost

  Těžiště činnosti oddělení astročásticové fyziky je v práci na největším současném detektoru kosmického záření - Observatoři Pierra Augera v Argentině. Toto zařízení detekuje spršky kosmického záření, které vznikají v atmosféře průchodem vysokoenergetické částice přilétající z vesmíru a které mají energii mnohonásobně převyšujících možnosti pozemních laboratoří. Pracovníci oddělení se podílejí na provozu fluorescenčních teleskopů, analýze získaných dat a také na sledování kvality atmosféry, které je nezbytné pro správnou rekonstrukci jednotlivých spršek. Snaží se o pochopení, jak vlastnosti jádro-jaderných srážek odehrávajících se v průběhu rozvoje spršky ovlivňují její vlastnosti a jaké zdroje a procesy ve vesmíru jsou zodpovědné za vznik vysokoenergetických částic a ovlivňují jejich šíření vesmírem.

  K dalším činnostem oddělení patří studium fluorescenční výtěžnosti ve vzduchu, jejíž znalost je nebytná pro přesnou energetickou rekonstrukci spršek kosmického záření, dále účast na průkopnickém zařízení snažícím se o detekci atmosférických spršek v oblasti gigahertzových elektromagnetických vln. Také se podílíme na přípravě největšího celooblohového přehlídkového dalekohledu na světě, kterým je LSST - Large Synoptic Survey Telescope, jehož cílem je mimo jiné i určení vlastností temné hmoty a temné energie.

Výzkumná témata:

Dřívější výzkumná témata: