Nacházíte se

Oddělení spintroniky a nanoelektroniky

Vedoucí

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
A 64/7

Zástupce vedoucího

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
F 99, F 95

Sekretářka

Linka:
E-mail:
Místo:
Místnost:
A 46/2

Činnost

  • Teoretický a experimentální výzkum kvantově-relativistických jevů v pevných látkách
  • Teoretický a experimentální výzkum feromagnetických a antiferomagnetických kovů a polovodičů
  • Teoretický a experimentální výzkum návrhů spintronických součástek
  • Teoretický a experimentální výzkum dvojrozměrných elektronových systémů
  • Teoretický a experimentální výzkum morfologických a elektronických vlastností povrchů a rozhraní pevných látek
  • Technika epitaxe z molekulárních svazků (MBE) a litografie

Vlastní stránky oddělení naleznete zde.