Nacházíte se

Odborný pracovník VaV / vědecký pracovník pro práci v celoústavní laboratoři rtg. difrakčních metod.

Rentgenová laboratoř Rotan Oddělení analýzy materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, hledá

odborného pracovníka VaV / vědeckého pracovníka pro práci v celoústavní laboratoři rtg. difrakčních metod.

Požadavky:

  • Mgr./Ing./Ph.D. kvalifikace v oboru fyzika pevných látek, inženýrství pevných látek nebo příbuzného přírodovědného oboru se vzděláním/zkušenostmi z oblasti rtg. difrakce,
  • kooperativní přístup – ochotu spolupracovat s řešitelskými týmy na FZÚ při řešení výzkumných problémů pomocí rtg. difrakce,
  • znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem,
  • informační gramotnost (schopnost práce s počítačem a učení se novým programům)
  • zdravotní způsobilost pro radiačního pracovníka kategorie A (tj. např. bez poruchy krvetvorby – součást vstupní lékařské prohlídky),
  • výhodou jsou technické znalosti a konstrukční schopnosti (mechanické stroje, elektrotechnika, programování) a ochota cestovat (při provádění difrakčních experimentů na zahraničních synchrotronových zdrojích rtg. záření).

Nabízíme:

  • práci v kolektivu zkušených vědeckých pracovníků, možnost osobního růstu (doktorské studium, vědecká kariéra),
  • stabilní zaměstnání s trvalou metodickou specializací,
  • možnost zahraničních stáží a dlouhodobých pobytů v zahraničí,
  • nástupní plat 25 až 30 tisíc Kč v závislosti kvalifikace a předchozích zkušeností, další růst a odměňování podle osobní výkonnosti a schopnosti spolupráce.

Nástup je možný od ledna 2018.

Další informace:

Laboratoř Rotan se zabývá podporou vědeckých týmů v oblasti výzkumu pevných látek a technologií přípravy perspektivních materiálů, funkčních materiálů a heterostruktur (vrstev, nanostruktur), kteří k jejich charakterizaci využívají rtg. difrakci. K tomuto účelu laboratoř provozuje zdroje rtg. záření a difraktometry. Vědečtí/odborní pracovníci laboratoře samostatně plní vědecké úkoly ve spolupráci s jednotlivými materiálovými vědci a vědeckými skupinami. Tento model umožňuje pracovníkům laboratoře specializovat se na vybrané problematiky v oblasti studia materiálů pomocí rtg. metod v delším časovém horizontu podle osobních preferencí a v tomto směru dále zdokonalovat své schopnosti a kvalifikaci. Pozice pracovníka laboratoře není závislá na existenci a trvání výzkumných projektů, laboratoř má postavení celoústavního pracoviště.

http://labrotan.fzu.cz/index-cs.php

V případě zájmu se obraťte s vyjádřením a Vaším životopisem na

Kontakt
Daniel Šimek, vedoucí laboratoře Rotan, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Telefon: 
+420 2 6605 2621
E-mail: