Veřejné zakázky

Single-wire diamond saw - REISSUE

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Below-threshold public contract for supplies contracted within the simplified below-threshold procedure

Hybrid pixel detector - REISSUE

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Public contract for supplies contracted within an open procedure for above-threshold public contracts

Chromatografická sestava

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Servery pro SAVT 2020

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky