Veřejné zakázky

Single-wire diamond saw

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Below-threshold public contract for supplies contracted within the simplified below-threshold procedure

Goniospektrofotometr

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

System for nanomechanical testing

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Above-threshold public contract for supplies contracted within the open procedure

Spektroskopický elipsometr

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Microwave plasma system

Lhůta pro podání nabídky
Typ
podlimitní veřejná zakázka na dodávky