Veřejné zakázky

Kalící a deformační dilatometr

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Molecular-beam Epitaxy System

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Above-threshold public contract for supplies contracted within an open procedure