Veřejné zakázky

Single-wire diamond saw

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Below-threshold public contract for supplies contracted within the simplified below-threshold procedure

Goniospektrofotometr

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

System for nanomechanical testing

Lhůta pro podání nabídky
Typ
Above-threshold public contract for supplies contracted within the open procedure