Ukončené odprodeje

Perex

Odprodeje, které již byly ukončeny:

Text

Soustruh hrotový EN2/500

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce soustruh hrotový EN2/500, i. č. 606217. Prohlídka je možná 30. 6. 2023 v 10.00 h. – recepce FZU AV ČR, v. v .i., Cukrovarnická 10, Praha 6.

Úhrada kupní ceny před převzetím stroje. Převzetí stroje na vlastní náklady. Cenové nabídky doručte do 17. 7. 2023 do 12.00 h. poštou na adresu FZÚ AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, nebo osobně na recepci FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8. Obálka s CN musí být uzavřena a označena PRODEJ STROJE – k rukám F. Flám. V obálce uveďte název stroje, nabídkovou cenu včetně DPH, kontakt (firma, popř. jméno a příjmení), adresu, telefon, e-mail.

S vybraným zájemcem, jehož nabídková cena včetně DPH bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: p. Fr. Flám, tel. 2166 05 2120, 723 624 279, flam [at] fzu [dot] cz

 

Frézka 675 P

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce frézku 675 P, i. č. 606719. Prohlídka je možná 30. 6. 2023 v 10.00 h. – recepce FZU AV ČR, v. v .i., Cukrovarnická 10, Praha 6.

Úhrada kupní ceny před převzetím stroje. Převzetí stroje na vlastní náklady. Cenové nabídky doručte do 17. 7. 2023 do 12.00 h. poštou na adresu FZÚ AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, nebo osobně na recepci FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8. Obálka s CN musí být uzavřena a označena PRODEJ STROJE – k rukám F. Flám. V obálce uveďte název stroje, nabídkovou cenu včetně DPH, kontakt (firma, popř. jméno a příjmení), adresu, telefon, e-mail.

S vybraným zájemcem, jehož nabídková cena včetně DPH bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: p. Fr. Flám, tel. 2166 05 2120, 723 624 279, flam [at] fzu [dot] cz

 

Frézka FP 25

 

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce frézku FP 25, i. č. 212091. Prohlídka je možná 3. 7. 2023 v 10.00 h. – recepce FZU AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8.

Úhrada kupní ceny před převzetím stroje. Převzetí stroje na vlastní náklady. Cenové nabídky doručte do 17. 7. 2023 do 12.00 h. poštou na adresu FZÚ AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8, nebo osobně na recepci FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8. Obálka s CN musí být uzavřena a označena PRODEJ STROJE – k rukám F. Flám. V obálce uveďte název stroje, nabídkovou cenu včetně DPH, kontakt (firma, popř. jméno a příjmení), adresu, telefon, e-mail.

S vybraným zájemcem, jehož nabídková cena včetně DPH bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: p. Fr. Flám, tel. 2166 05 2120, 723 624 279, flam [at] fzu [dot] cz

Vozidlo Volkswagen Caddy 1,9 SDI - 51 kW

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce vozidlo VW Caddy,

Prohlídka je možná dne předchozí domluvy s p. Ondřejem Houškou, linka 2172, kancelář č.198.

Cenové nabídky doručte do 20. 6. 2023 do 12.00 h. poštou na adresu Fyzikálního ústavu AV ČR v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 nebo osobně na recepci. Obálka musí být uzavřena a označena: „Prodej vozidla, kontaktní osoba Martina Petrášová".

V obálce uveďte nabídkovou cenu včetně DPH, jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefon, e-mail.

Veškeré náklady s převodem vozidla hradí kupující.

S vybraným zájemcem, jehož nabídková cena včetně DPH bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

 

MOVPE aparatura

 

Image
MOVPE aparatura

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce MOVPE aparaturu AIXTRON 200 z poloviny osmdesátých let. Ve FZÚ byla tato aparatura provozována více než 25 let pro přípravu arzénových a antimonidiových polovodičových heterostruktur (kontaminace zařízení jedovatými látkami.
Součástí nabídky jsou i 3 termostatické lázně pro organokovové prekurzory a optický systém EpiRAS pro monitorování epitaxního procesu během růstu metodou spektroskopie anisotropické reflektance ve dvou krystalografických směrech (metoda je vhodná pouze pro kubické sloučeninové polovodiče a jejich slitiny).
Zařízení je nabízeno pouze jako celek.

Detailnější popis naleznete v příloze.

Prohlídka možná po dohodě. Kontakt: Ing Hospodková, tel. 220 318 401, hospodko [at] fzu [dot] cz (hospodko[at]fzu[dot]cz), FZÚ AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6.

Cenové nabídky doručte do 25. 2. 2022 do 12.00 hod. poštou na adresu FZÚ AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, nebo osobně na recepci.
Obálka musí být uzavřená a označená: „Prodej strojního zařízení MOVPE + AIXTRON“ – F. Flám
V obálce uveďte nabídkovou cenu bez DPH i včetně DPH, jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefon, e-mail.

Dopravu včetně naložení si zajišťuje kupující.

S vybraným zájemcem jehož nabídková cena včetně DPH bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: F. Flám, tel. 266 05 2120, flam [at] fzu [dot] cz (flam[at]fzu[dot]cz).

Ostřička

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce strojní zařízení – ostřičku, inv. č. 603013.

Prohlídka je možná 9. 9. v 10:00 hod. – recepce FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8.

Cenové nabídky doručte do 30. 9. 2020 do 12:00 hod. poštou na adresu FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8, nebo osobně na recepci. Obálka uzavřena a označena: „Prodej strojního zařízení“ – Flám F. V obálce uveďte nabídkovou cenu včetně DPH, jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefon, mail.

Dopravu včetně naložení si zajišťuje kupující.

S vybraným zájemcem, jehož nabídková cena včetně DPH bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 266 05 2120, flam [at] fzu [dot] cz (flam[at]fzu[dot]cz).

Odprodej strojního zařízení (leden, 2019)

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce níže uvedené strojní zařízení:

  • Universální hrotový soustruh C 45 TOS, r. v. 1956, i. č. 602515
  • Universální frézka FU 32, r. v. 1948, i. č. 601367

Prohlídka je možná ve středu 30. 1. 2019 v 9:00 hod. – recepce FZÚ AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6.

  • Frézka nástrojářská FN 32 Optik, r. v. 1983, i. č. 106390
  • Vrtačka V 10A, r. v. 1966, i. č. 102940
  • Vrtačka BKOE 315/500, r. v. 1967, i. č. 103113
  • Kotoučová pila BTC 50, r. v. 1983, i. č. 106407

Prohlídka je možná ve středu 30. 1. 2019 ve 12:00 hod. – recepce FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8.

Nabídky doručte do 8. 2. 2019 do 12:00 hod. osobně na adresu: FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8, p. Flám, recepce, nebo poštou na adresu: FZÚ AV ČR, v. v. i., pan Flám, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8. Obálka uzavřena a označena „Prodej strojního zařízení“, s nabídkovou cenou, adresou a kontaktem zájemce. Dopravu si zajišťuje kupující. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 266 05 2120, e-mail: flam [at] fzu [dot] cz

Transmisní elektronový mikroskop Philips CM120

Nabízíme k prodeji nejvyšší cenové nabídce transmisní elektronový mikroskop Philips CM120, urychlovací napětí 120 kV, katoda LaB6. Nabízený přístroj je funkční, ale bez příslušenství, tj. bez detektorů, bez držáků vzorků a dalších akcesorií. Odvoz mikroskopu zajišťuje a platí kupující.

Prohlídka přístroje je možná po domluvě ve FZÚ AV ČR, v. v. i., Cukrovarnická 10, Praha 6.

Nabídky doručte do 12.1.2019 do 12:00 hod. na adresu: Lukáš Palatinus, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i, Cukrovarnická 10, Praha 6, 162 00 v uzavřené obálce označené textem „Prodej elektronového mikroskopu“, s nabídkovou cenou (v korunách českých nebo v eurech, bez DPH), adresou a kontaktem zájemce. Nabídka musí být vypracována v českém nebo anglickém jazyce. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Lukáš Palatinus, tel. +420 220 318 462, e-mail: palat [at] fzu [dot] cz

We offer for sale to the highest bid a transmission electron microscope Philips CM120, accelerating voltage 120 kV, with LaB6 cathode. The instrument is functional, but it is void of any accessories like detectors of electrons or sample holders. The transport of the instruments is organized and paid by the buyer.

The inspection of the instrument is possible after prior agreement at FZU AV CR, address Cukrovarnicka 10, Prague 6.

The bids should be delivered until January 12, 2019, 12:00 to the address Lukáš Palatinus, Institute of Physics of the CAS, Cukrovarnická 10, Praha 6, 162 00, Czech Republic in a closed envelope marked with the text “Prodej elektronoveho mikroskopu”. The bid should contain the offered price (In CZK or EUR, tax excluded), address and contact details of the bidder. The bid must be written in Czech or English language. Institute of Physics will sign a buying contract with the bidder offering the highest price.

Kontakt: Lukáš Palatinus, tel. +420 220 318 462, e-mail: palat [at] fzu [dot] cz

Nákladní přívěs pro lodě

Nabízíme k prodeji nejvyšší cenové nabídce nákladní přívěs pro lodě tovární značky DONA 3.5 t AGADOS, rok výroby 1997, s nefunkční elektroinstalací. Přívěs neprošel technickou kontrolou a nemá tedy platnou technickou prohlídku. Dle TP je určen k připojení pouze k autobusu Karosa pouze se spojovacím zařízením AL-KO A-35 pro kouli ISO 50.

Nejnižší nabídková cena je stanovena na 3 000,- Kč. Odvoz si zajišťuje kupující.

Nabídky doručte do 31. 10. 2017 do 12:00 hod. na adresu: FZÚ AV ČR, pí Petrášová, Pod Vodárenskou věží 1, 182 21 Praha 8. Obálka s nabídkou musí být uzavřena a označena „Prodej přívěsu na lodě“. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Martina Petrášová, tel. 266 052 991, e-mail: petrasova [at] fzu [dot] cz

Odprodej strojního zařízení

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce níže uvedené strojní zařízení. Dopravu si zajišťuje kupující. Prohlídka lisu a kompresoru je možná v úterý 02.06.2015 v 9:00 hod. ve FZÚ AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6.

Prohlídka elektrického zdrojového soustrojí je možná v úterý 02.06.2015 ve 13:30 hod. ve FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8.

Nabídky doručte do středy 24.06.2015 do 12:00 hod. na adresu: FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8, vrátnice, nebo poštou - p. Flám. Obálka uzavřena a označena „prodej strojního zařízení“, s nabídkovou cenou, adresou a kontaktem zájemce. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 266 05 2120, e-mail: flam [at] fzu [dot] cz, odprodej [at] fzu [dot] cz

Lis hydraulický CZR 600-1, i. č. 604497 – r. v. 1963, k lisu je kromě původních čerpadel připojena i paralelní pohonná jednotka, kterou tvoří axiální čerpadla poháněná elektromotorem (10 kW). Měření tlaku oleje v lisu umožňuje kromě standardního manometru indikátor tlaku s analogovým výstupem. Všechna zařízení jsou propojena s lisem. Bližší informace ing. Kamarád, tel. 220 318 521.

Elektrické zdrojové soustrojí AS 6 TN, i. č. 108448 - 64 kW, 1500 kg. Součástí soustrojí je chladič + elektromotor, bandaska, elektrická rozvodní skříň. Bližší informace ing. Fulín, tel. 220 318 447.

Prodej heliového kompresoru

Nabízíme k prodeji nejvyšší cenové nabídce vysokotlaký, neodhlučněný, pístový heliový kompresor Bauer typ G120-5, i. č. 111734. Je umístěný na základním rámu, osazeném dvojicí nízkotlakých nádob. Výkon 0,170 m3/min., 2860 l/min., 5,5 kW, rok výroby 2003, cca 4000 mth, pravidelně 1x ročně servisovaný.

Dopravu si zajišťuje kupující. Prohlídka je možná v pátek 14.11.2014 v 9:00 hod. ve FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8. Nabídky doručte do 2.12.2014 do 12:00 hod. na výše uvedenou adresu – vrátnice. Flám. Obálka uzavřena a označena „Prodej heliového kompresoru“, s nabídkovou cenou, adresou a kontaktem zájemce. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 266 05 2120, e-mail: odprodej [at] fzu [dot] cz.

Prodej soustruhu SV 18 RD i. č. 104692

Nabízíme k prodeji soustruh SV 18 RD (i. č. 104692). Rok výroby 1978, točná délka 350 mm. Dopravu si zajišťuje kupující.

Nabídky doručte do 19. 11. 2014 do 12:00 hod. na adresu Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Mgr. Flám, Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8. Obálka musí být zavřená a označena „Prodej soustruhu SV 18“, s nabídkovou cenou, adresou a kontaktem zájemce. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Mgr. Flám, tel. 266 05 2120, e-mail: odprodej [at] fzu [dot] cz

 

Zpět na stránku Odprodeje